Udruženje klubova FSCG – Sjever

vizuelni-identitet

Udruženje klubova FSCG – Sjever nastalo je 2019. godine reorganizacijom Fudbalskog saveza Crne Gore i njegovog članstva u skladu sa Zakonom o sportu. Udruženje klubova ima ingerencije nekadašnjeg Fudbalskog saveza Sjverne regije i zaduženo je za registraciju klubova i igrača na teritoriji opština Berane, Bijelo Polje, Pljevlja, Rožaje, Gusinje, Plav, Andrijevica, Mojkovac, Žabljak, Petnjica i Murino kao i za organizaciju takmičenja trećeg ranga.